Баркодове

Търсене на баркод


Хляб

3800207610593
100% Пълнозърнест хляб
3800060300419
Австрийски ръжено-пшеничен хляб
3800078104863
Богомилски хляб
3800060300983
Болярски - пълнозърнест
3800204723029
Бял хляб - нарязан - Демеа
3800115020026
Бял хляб за тостери и сандвичи
3800091740376
Вита баланс
3800091731640
Вита без брашно с шест зърна
3800068213339
Зеленчуков хляб
3800107002443
Зърнен ТОНУС
3800091731657
Зърнен хляб Вита
3800204723784
Многозърнест хляб - Туида
3800115010133
Нарязан хляб - Добруджа
3800060370580
Никокалоричен, ръжено пшеничен хляб Мюнхен
3800091740369
Пълнозърнест пшеничен хляб - Вита Баланс
3800204723678
Ръчен многозърнест хляб - Туида
3800115020750
Симид - хляб за тостери и сандвичи - ръжен
3800091731251
Трапезен пълнозърнест хляб
3800210700038
Тъмен хляб
3800209080264
Хлебчета - пълнозърнести
3800107013449
Хляб - Зърнен тонус
3800078109127
Хляб 100 зърна
3800091740352
Хляб Вита Баланс - ръжен-пълнозърнест
3800207610067
Хляб Добруджа - УниПек
3800108021146
Хляб Люлин
3800116410215
Хляб Млин типов
3800116410062
Хляб Млин черен
3800115020071
Хляб Симид пълнозърнест - за тостери и сандвичи
3800207610111
Хляб Типов - без кнсерванти
3800210700212
Хляб Фитнес - здравословен
3800210700250
Хляб без брашно Бонус - ръжен
3800131300034
Хляб заводски
4000358130042
Черен хляб - пастьоризиран